Deze partners ondersteunen onze missie en werkwijze
Onze missie is om
1
  • IT-technische profielen via onze unieke aanpak te helpen om opnieuw aan het werk te gaan
  • onze medewerkers te bewijzen dat er een job is waarin ze wél uitblinken
  • bedrijven te helpen om mensen, die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, aan te nemen door alle obstakels weg te werken
Dit doen we door
2
  • een straffe poule van IT-medewerkers samen te stellen met de nodige competenties, kennis en ervaringen 
  • onze medewerkers actief te begeleiden zodat ze opnieuw toegang krijgen tot de arbeidsmarkt
  • bedrijven met knelpuntberoepen warm te maken om kwetsbare mensen een kans te geven
  • iedereen welkom te heten in onze academy ongeacht achtergrond, huidskleur, functionele beperking, neurodiversiteit, gender of psychische kwetsbaarheid
Met als doel om
3
  • mensen die het moeilijk vinden om opnieuw aan de slag te gaan toch actief aan het werk te zetten
  • aan bedrijven geschoolde medewerkers voor te stellen voor knelpuntfuncties
  • onze medewerkers te koppelen aan bedrijven met oog voor stabiliteit en continuïteit voor beide partijen