Donderdag 22/02/2024 - The Bee Academy uit Lochristi werd vandaag door UNIZO verkozen tot nationale ‘Starter van het Jaar’. Het bedrijf van Fabrice Poppe verbindt IT-technische profielen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt met bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde medewerkers.  Ze nemen drempels weg door mensen in een kwetsbare situatie als eigen medewerkers aan te nemen, te begeleiden en te ondersteunen. Het gaat  daarbij steeds om gekwalificeerde IT-profielen die in een aangepaste werkomgeving worden geplaatst. 

Met deze award zet UNIZO samen met partners Liantis, KBC, Proximus en Dexxter ondernemerschap in de kijker. “We willen mensen die dromen om een eigen zaak te starten inspireren en aanmoedigen maar ook goed informeren en begeleiden. Met deze prijs zetten we jaarlijkse een inspirerend en aanstekelijke rolmodel op een podium”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “The Bee Academy sprong er dit jaar uit, omdat ze op een sociale manier een maatschappelijk  probleem aanpakken. Daar waar in tijden van grote arbeidskrapte het beleid in gebreke blijft om langdurig zieken of mensen in een kwetsbare situatie naar werk te begeleiden, tonen zij ondernemerszin en komen ze met oplossingen.” 

Afbeelding
Starter van het Jaar (c) Unizo

The Bee Academy

The Bee Academy begeleidt inactieve IT-profielen terug naar de arbeidsmarkt met oog voor hun achtergrond, verleden en noden. “Terwijl bedrijven schreeuwen om gekwalificeerde IT-profielen, zitten duizenden mensen thuis door werkloosheid, burn-out en andere kwetsbaarheden”, vertelt zaakvoerder Fabrice Poppe.  “Het gaat vaak om mensen mét de juiste competenties, die helaas niet meer in staat zijn om een typische voltijdse job uit te voeren met bijvoorbeeld strikte uren en regels. Dat maakt voor hen de drempel te hoog om te solliciteren. Anderzijds zijn er bedrijven die voor hen openstaan en die willen inzetten op diversiteit en inclusie. Maar zij botsen op torenhoge drempels van regels, verplichtingen en administratieve rompslomp om deze mensen aan te nemen. En zo bergen ze hun idee weer op. The Bee Academy slaat hier de brug.” 

Medewerkers mogen blijvende ondersteuning verwachten. Het kan gaan van flexibele werkoplossingen, ondersteuning op psychologisch vlak of de nodige bijscholingen. 

“We willen een werkomgeving bieden die wél werkt voor onze mensen. Het leven komt bij ons op de eerste plaats en daarom spreken wij steevast van de life-workbalance”, duidt Fabrice Poppe.  

Ondernemerszin

Dat de ondernemer hiermee een oplossing biedt voor een zeer reële nood staat buiten kijf.

“We staan op het punt om een half miljoen langdurig zieken te bereiken. Het is van groot belang om deze groep sneller, effectiever en minder vrijblijvend weer naar het werk te begeleiden. The Bee Academy pakt dit aan met ondernemerszin, maar ook de overheid heeft een grote verantwoordelijkheid”, zegt Danny Van Assche van UNIZO. “Het is noodzakelijk om een mentaliteitswijziging te realiseren en te focussen op wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat ze niet meer kunnen. Wij pleiten ervoor om de VDAB een centrale rol te geven in het re-integratietraject. Op die manier kan er sneller actie ondernomen worden, zowel bij de huidige werkgever als bij andere potentiële werkgevers.”

De witte raaf bestaat ook al lang niet. Van de ingeschreven werkzoekenden bij VDAB zijn er 16% personen met een arbeidsbeperking, heeft 29% weinig kennis van het Nederlands, is 44% is kortgeschoold en is 25%  50 jaar of ouder. 

Stagnering van het aantal starters 

Onze economie heeft doorlopend nood aan nieuw bloed, nieuwe starters met creatieve ideeën die er volop voor willen gaan en met hun toegevoegde waarde welvaart creëren. Terwijl 2021 nog een recordjaar was qua aantal starters, daalde het aantal met 3,5% in 2022. In 2023 zien we geen inhaalbeweging maar eerder een status quo.

“Dat bezorgt ons", zegt Danny Van Assche. "We moeten zeer oplettend zijn dat onze startersmotor niet sputtert of stilvalt. Ondernemers moeten zich gesteund voelen door de overheden die werk dient te van een gezond ondernemersklimaat.” 

Bron: https://www.unizo.be/berichten/pers/bee-academy-uit-lochristi-starter-van-het-jaar